Wyróżniła się jako tłumacz ustny na spotkaniach: szybkość, biegłość, umiejętność równoczesnego skupienia się na dwóch językach oraz dokładność – oto wyznaczniki jej pracy.

Pragniemy podkreślić jeszcze jedną jej cechę, która bardzo pomogła nam w całym czasie trwania współpracy: ogromna empatia, umiejętność wczucia się w problemy osób ją otaczających. A także jej wkład w tworzenie dobrej atmosfery pracy w dziale, w którym obecność osób różnej narodowości często nie ułatwia pracy.

  • Autor opinii KNS Polska Sp. z o.o.
  • Strona www http://www.knspolska.com/