Pragnę wyrazić wdzięczność za pomoc w tłumaczeniu na język hiszpański artykułu na temat pierwszego w Polsce Zespołu Interwencji Kryzysowej w podejściu Otwartego Dialogu. Serdecznie dziękuję za wkład w budowanie nowoczesnej Psychiatrii Środowiskowej w Polsce.

  • Autor opinii Fundacja Concordia
  • Strona www http://concordia.org.pl/