Monika Bielawa to nauczyciel niezwykle kompetentny. Dokładnie precyzuje oczekiwania kursanta, po czym dostosowuje sposób prowadzenia zajęć, ich tempo i zakres tematyczny do poczynionych ustaleń. Nowy materiał przyswajany jest w drodze omawiania filmów, artykułów i poprzez ćwiczenia gramatyczne. Zajęcia są inspirujące, prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze.

Każde zajęcia kończą się podsumowaniem przerobionego materiału. Monika wychwytuje w trakcie lekcji słówka i formy gramatyczne, które sprawiają uczniowi trudność, po czym konsekwentnie powraca do nich na kolejnych zajęciach.

  • Autor opinii Ewelina Płachciak
  • Zajęcia stacjonarne