Po hiszpańsku o celach i postanowieniach

with Brak komentarzy

 

Dla wielu osób nadejście Nowego Roku jest nie tylko symbolem początku, ale też sygnałem do wyznaczenia sobie nowych życiowych celów i rozpoczęcia nowych projektów. A jak o tym powiedzieć po hiszpańsku?

 

O celach, metach i postanowieniach

W hiszpańskim jest wiele słów, których możemy użyć do nazwania tego, co planujemy osiągnąć w wyznaczonym nam przez nas samych – lub przez inne osoby – czasie.
I tak możemy mówić przede wszystkim o celach:

fines (los), finalidades (las) albo objetivos (los

Popatrzmy na użycie w przykładowych zdaniach:

El principal objetivo de la acción es reunir fondos para la restauración del parque.
Głównym celem akcji jest zebranie funduszy na odnowę parku.

La finalidad del proyecto ha sido intercambiar experiencias y hacer brotar nuevas amistades.
Celem projektu była wymiana doświadczeń i zadzierzgnięcie nowych przyjaźni.

Nuestro fin es ayudarte a mejorar tu español.
Naszym celem jest pomóc ci poprawić twój hiszpański.

Innymi słowami, których możemy użyć w podobnych kontekstach są pojęcia celu jako mety:

meta (la)

oraz projektu:

proyecto (el).

Są one stosowane w szczególności w świecie biznesu i korporacji, ale zabrzmią równie dobrze w przypadku pisania listu motywacyjnego czy w czasie rozmowy o pracę.

Me gusta ponerme nuevas metas profesionales.
Lubię wyznaczać sobie nowe cele zawodowe.

Tengo bien pensado mi proyecto de vida y este año incluye dos idiomas nuevos.
Mój plan na życie jest dobrze przemyślany, a w tym roku zakłada (naukę) dwóch nowych języków.

No i jest oczywiście słowo kluczowe w kontekście Nowego Roku, a więc postanowienie:

propósito (el)

oraz, ewentualnie, jego dłuższa wersja czyli postanowienie noworoczne:

propósito de año nuevo (el)

¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo?
Jakie są twoje postanowienia noworoczne?

I tu od razu drobna uwaga, ponieważ w hiszpańskim istnieje też podobne do angielskiego słowo resolución (la). W niektórych krajach Ameryki Łacińskiej używa się go w zasadzie zamiennie ze słowem propósito, jeżeli chodzi o postanowienia noworoczne. W Hiszpanii formą częściej stosowaną są propósitos de año nuevo (los), a samo słowo resolución (la) ma nieco inne znaczenie. Oznacza ono decyzję lub pewnego typu rozwiązanie i bardzo często stosowane jest w kontekście administracji publicznej (resolución judicial/administrativa).
 

O wyrażaniu postanowień

A jakich czasowników i form gramatycznych możemy użyć w celu wyrażenia tego, że mamy zamiar coś osiągnąć? Raz jeszcze hiszpański oferuje nam wiele rozwiązań, a każde z nich ma swoje niuanse. Poniżej znajdziecie listę słów, konstrukcji i wyrażeń zorganizowanych w kolejności od najmniej do najbardziej intensywnych pod kątem siły postanowienia. Tak więc pierwsze propozycje pozostają w sferze bardziej „życzeniowej”, podczas gdy ostatnie służą podkreśleniu, że nasze postanowienie jest mocne i że nie wątpimy o jego spełnieniu.

  • Quisiera oraz Me gustaríachciałbym, chciałabym. Łączy się bezpośrednio z bezokolicznikiem.

Este año quisiera/me gustaría aprender español.
W tym roku chciał(a)bym nauczyć się hiszpańskiego.

  • Quiero chcę, a więc po prostu czasownik querer (e:ie). Również łączy się bezpośrednio z bezokolicznikiem.

Este año quiero practicar más español.
W tym roku chcę częściej ćwiczyć hiszpański.

  • Pienso oraz Tengo pensadomyślę (coś zrobić, osiągnąć). Podobnie jak poprzednie wyrażenia, te również łączą się z bezokolicznikami.

Este año pienso/tengo pensado mejorar mi español.
W tym roku chcę myślę poprawić mój hiszpański.

  • Konstrukcja ir a + infinitivomieć zamiar (coś zrobić, osiągnąć). Oczywiście nieregularny czasownik ir odmieniamy i używamy zgodnie z osobą mówiącą a drugi czasownik – po przyimku a – pozostaje w bezokoliczniku.

Este año voy a pulir mi español.
W tym roku zamierzam podszlifować mój hiszpański.

  • Czas przyszły. Jest to najmocniejszy, najbardziej pewny siebie sposób wyrażenia postanowień noworocznych. W tym przypadku umieszczamy w czasie przyszłym konkretny czasownik określający czynność, którą zamierzamy wykonać. Np.

Este año practicaré más español. – W tym roku poćwiczę bardziej hiszpański.
Este año mejoraré mi español. – W tym roku poprawię swój hiszpański.
Este año puliré mi español. – W tym roku wyszlifuję mój hiszpański.

Pozostaje już tylko hacer zrobić (czasownik nieregularny w 1 os. l.poj.) oraz cumplir spełnić swoje postanowienia noworoczne. Na pewno nie fracasar en cumplirpoddać się w ich spełnieniu. Bo w tym roku na pewno się uda! 😉
 
 
Chcesz poćwiczyć? Pobierz kartę pracy TUTAJ i napisz po hiszpańsku jakie są twoje noworoczne postanowienia. Ciekawe, której formy gramatycznej użyjesz dla każdego z nich?