Prowadzę zajęcia różnego typu:

  • zajęcia indywidualne, także typu korepetycje
  • zajęcia grupowe
  • nauczanie korporacyjne
  • konwersacje
  • zajęcia przez Skype
  • przygotowania do egzaminów państwowych oraz DELE